به نام خدا

متن املا فارسی پایه دوم ترم اول                      دبیر مربوطه: مهری سبزمرادی  مدرسه راهنمایی شهدای فرهنگی 2  89-88

سپاس  و ستایش شخداوندی را سزاست که به واسطه ی ارسال رسل و ابلاغ کتب دل های رمیده را آرمیده ساخت . خداوندی را ستایش کنیم و نیایش نماییم که عفوش خطا پوش است.

ادبیات انقلاب ، آیینه ی انقلاب است و گنینه ای است که آرمان های انقلاب اسلامی را در خود جای داده است .

هر که در حال توانایی نیکویی نکند ، در وقت ناتوانی سختی بیند . نادان را به از خموشی نیست و اگر این مصلحت بدانستی ، نادان نبودی .

مردمان سرزمین ایران مانند دیگر مسلمانان اسامی فرزندان خود را از نام های ائمه و اولیا و اوصیا دین خود یا ادیان دیگر یا عناوینی که بیانگر تقوا و فضیلت باشد ، انتخاب می کنند .

رنگ زرین گندم زار ها زیر پرتو انوار طلایی خورشید و حرکت موج گون خوشه های گندم در اثر وزش نسیم ، بسیار چشم نواز است .

سفر زندگی به مهارت های زیادی نیاز دارد که بدون آن ها ، زندگی آینده پر مشقت خواهد بود ؛ ما می توانیم با توکل به پروردگار و تلاش به این مهارت ها دست یابیم و زندگی خود را سرشار از طراوت و شادابی و شکوفایی کنیم.

 

 به نام خدا

امتحان املا فارسی پایه دوم نوبت دوم     مدرسه راهنمایی شهدای فرهنگی 2 دبیر مربوطه : سبز مرادی

یا الهی و ربی و سیدی ! هم را چشم امید به درگاه تو باز است و دست نیاز به رحمت تو دراز ما را از دام هوا رهایی ده و به راه هدی راهنمایی کن .

ایرانیان در بهاران ، خاصه هنگام عید ملی و باستانی نوروز ، ظرف هایی پوشیده از سبزه درست می کنند که مشاهده ی آن چشم را نیرو و دل را نشاط می بخشد .

در دوران جنگ تحمیلی ، خیل عظیم نوجوانان و جوانان بسیجی و جان برکفان ارتشی وسپاهی در این منطقه ، کرخه را به بنیانی استوار و سدی نفوذ ناپذیر و پایدار در برابر هجوم وحشیانه ی صدام و حامیان امریکایی او ، تبدیل کرد.

در ماه صفر به امیر کبیر اطلاع دادند که در شهر تهران بیماری آبله شیوع پیدا کرده است . امیر فورا دستور داد که در تمام شهر و روستاهای نزدیک برنامه ی آبله کوبی اجرا شود تا بیماری گسترش پیدا نکند.

سید جمال ، این ایرانی پرشور وقتی نیرنگ استعمار را در کشورش دریافت ، نامه ای به مرجع تقلید شیعیان ، میرزای شیرازی ، نوشت تا تنباکو را تحریم کند.

کمال الملک ، بسیار مهربان بود . او به قدری نسبت به مادر خود مودب و فروتن بود که توجه هر بیننده و شنونده ای را جلب می کرد.

کارهایی که ما می کنیم ، فقط مربوط به خودمان نیست ؛ بلکه به آیندگان نیز ارتباط دارد. به این جهت اگر در انجام وظایف خود تعلل کنیم ، حق آن ها را پایمال کرده ایم.

به نام خدا

سوالات درس املا فارسی پایه ی دوم ترم اول   دبیر: سبز مرادی  مدرسه راهنمایی شهدای فرهنگی 2      89-88

1-معنی کدام کلمه تبرئه شده است؟

الف)منزه               ب)همتا                ج)مبرا            د)نغز

2-برای هر یک از کلمه های ((احساس  ، مقصد )) یک هم خانواده بنویسید.

3-املای همه ی گزینه ها جز گزینه ............ با توجه به معنی درست است.

الف)نژند: اندوهگین                     ب)بدیع : تازه

ج ) فزایل : خوبی ها                    ج)عطش : تشنگی

4-برای حرف ((ظ و ح )) دو کلمه بنویسید.

5-از متن زیر واژه های غلط را پیدا کنید و صحیح آن ها را بنویسید .

نقاشی رایج ترین زینت اتاق ها و طالار هاست . پیکر سازی و سنگ تراشی به ندرت دیده می شود.

در سحن تمام خانه ها حوزهم هست. درختان چنار هم غرص شده است .

6-صدای (س) چند شکل دارد؟ آن ها را بنویسید.

7-شکل صحیح املای واژه را با توجه به معنی جمله انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید .

انسان دانا همواره کار ............ و ................. را انتخاب می کند.          (ثواب ، درس)

     (صواب ، پاداش)

(صواب ، درست)

5/.

 

1

5/.

 

 

5/.

1

 

 

 

1

5/.

 

 

 

به نام خدا

سوالات درس املا پایه دوم نوبت دوم مدرسه راهنمایی شهدای فرهنگی 2  دبیر : سبز مرادی

1-جمله های زبانی زیر را به صورت ادبی توصیف کنید .

شبانگاهان مهتاب در آسمان پدیدار می شود و زمین را روشن می کند

2-مترادف واژه های زیر را بنویسید.

سرشت :                ظفر مند :                  کاریز:            فیض

3-با حروف ((ث و ط )) دو کلمه بنویسید .

4-یکی از راه های تقویت املا .................. است .

زنگ املا فرصتی برای ................................................................ به شکل نوشتاری است .

5-هم آوای واژه های زیر را بنویسید .

قدر :             اثاث:                   معمور :                 حیات:

6-برای هر یک از کلمه های زیر یک هم خانواده بنویسید .

حکم :               شاهد :                  شکر :                  عدد:

1

 

1

 

5/.

1

 

 

1

 

5/.

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

سوال نگارش و انشا پایه دوم  نوبت اول مدرسه راهنمایی شهدای فرهنگی 2 دبیر سبزمرادی

1-امثال و حکم زیر را در یک بند توضیح دهید .

کم گوی و گزیده گوی چون در             تا ز اندک تو جهان شود پر

2-با مفرد کلمه های زیر جمله بسازید .

مقاصد:

معایب:

3-در نوشتن انشا باید به چه اصولی توجه کنیم ؟

4-تضمین چیست؟بر نوشته چه تاثیری دارد ؟

5-درباره نوجوانی یک بند بنویسید و در آن از آیات ، روایات ، ابیات ، کلمات قصار یا امثال و حکم استفاده کنید و نشانه های نگارشی را در آن به کار ببرید ؟

6-برای موضوعات زیر کلمات قصار یا امثال و حکم پیدا کنید .

امیدواری :

نیکو کاری :

7-با استفاده از آرایه تشخیص یک بند درباره باران بنویسید .

8-متن زیر را با تبدیل ضمیر من به او باز نویسی کنید .

من نمی خواهم و نمی گذارم یاس قدم در قلبم بگذارد . امید چراغ زندگی من است .

 

از دو موضوع زیر یک را انتخاب کرده و انشایی بنویسید .

-      سفری خیالی به دور دنیا و کرات دیگر آسمانی داشته باشید و آن را توصیف کنید.

-      درباره احترام به بزرگتر ها ، والدین و معلمان انشایی بنویسید.

1

 

1

 

 

1

1

1

 

1

 

 

1

1

 

 

12

 

 

به نام خدا

سوال انشا و نگارش نوبت دوم پایه دوم مدرسه راهنمایی شهدای فرهنگی 2

1-یکی از راه های تقویت شرح حال نویسی چیست ؟

2-با واژه فلسطین ، آزادی و پایداری یک بند بنویسید.

3-بیت زیر را به نثر ساده بازنویسی کنید .

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند       جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

4-با افزودن کسره و کلمه دیگر به هر یک از واژه های زیر گروه کلمات جدید بسازید .

طراوت :                 کاشف:               لهجه :               حرم:

5-انواع کلمه را بنویسید .

6-با گروه کلمات زیر جمله بسازید.

مشهد مقدس :

شعر فوق العاده:

7-با هر یک از واژه های زیر یک جمله ادبی بنویسید .

مهتاب :

کهکشان :

8-درباره یکی از مراسم مذهبی مدرسه خود گزارشی بنویسید

 

از دو موضع زیر یکی را انتخاب کرده و انشایی بنویسید.

-      نامه ای به سازمان ملل بنویسید و در آن به ظلم و ستمی که به کودکان و نوجوانان فلسطینی می شود اعتراض کنید .

-      یک روز سبز بهاری را در دامان طبیعت را توصیف کنید

1

1

1

 

1

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

12

 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه دهم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 9:11 |